Attefallshus

< Tillbaka

Attefallshus

Attefallshus är komplementbyggnader som kan byggas utan bygglov på många tomter. Dessa måste redan vara bebyggda med en- eller tvåbostadshus. Attefallshuset får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och det kan inredas till permanentbostad. Det finns fem olika typer: komplementbostadshus (en självständig bostad), komplementbyggnad (till exempel garage), tillbyggnad, en extra bostad och nya takkupor.
Vi uppför den typ av byggnad du vill ha. Nedan kan du se några exempel på bostadshus.

Dela