Rotavdrag

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.
Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.
För mer information om vilka arbeten som ger rätt till rotavdrag, följ länken här.

Villkor för rotavdrag

Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i rot- och rutavdrag per år och per person. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.
Detaljerad information om detta finns här
För att ha rätt till rot- eller rutavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:

  • du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • du har betalat för rot- eller rutarbeten.

Du är obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit. Det innebär att du betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land.
Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få rot- eller rutavdrag om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen. Ditt överskott av förvärvsinkomster ska då komma från förvärvsinkomster du haft i Sverige.
Du kan inte få rot- eller rutavdrag om du är begränsat skattskyldig och bara äger en fastighet i Sverige. Om du ändå har fått preliminär skattereduktion vid köpet av rot- eller rutarbete blir du skyldig att betala tillbaka till Skatteverket det belopp som Skatteverket har betalat till den som har utfört arbetet.
Detaljerad information om detta finns här

Du måste vara minst 18 år

För att få rot- eller rutavdrag måste du ha fyllt 18 år senast under det år arbetet betalas.

Du har betalat för rot- eller rutarbete

Det är bara du som har betalat som kan få rot- eller rutavdrag. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad. Det finns dock möjlighet till omfördelning mellan makar och sambor.
Detaljerad information om detta finns här

Dela